ELEKTRONSKI REGISTAR ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAŠifra
UI-UZZB-05

Naziv administrativnog postupka : Rješenje (posebno uvozno odobrenje)

Veća organizaciona jedinica Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Manja organizaciona jedinica Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja
Djelatnost(i) Vanjska trgovina
Kontakt podaci nadležnog službenika
Brzica Mirjana, Šef Odjeljenja za sjeme i sadni materijal poljoprivrednog bilja i zaštitu sorti
Tel: 033 290 700
E-mail: upravabihzzb@bih.net.ba
Svrha administrativnog postupka Dobijanje dozvole za uvoz.
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednih biljaka u BiH
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
Naziv takse / naknadeIznos takse / naknade (KM)Broj računa za uplatuPoziv na broj
Taxe viših organa vlasti 15 + 15=203380002210018390 – Unikredit banka d.d. Mostar 5520040002547572 – Hypo Alpe Adria Banka a.d. 5517902220404858 – Unikredit banka a.d. Banja Luka 1610000010751006 – Raiffeisen banka722101 i 722103

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Podnosilac zahtjeva
Uvoznik
Izvoznik
Krajnji korisnik
Važnost dozvole
Zemlja porijekla robe
Naimenovanje robe i kategorija
Tarifna oznaka
Količina
Krajnja upotreba robe
Granični prijelaz koji će biti korišten pri izvozu robe
Potpis i pečat

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
ProfakturaPodnosilac zahtjevaKopija 
Dokaz o uplati taksepošta/bankaOriginal 
Specifikacija robePodnosilac zahtjevaOriginal 
ZahtjevPodnosilac zahtjevaOriginal 
Rješenje Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstava ili Ministarstva poljoprivrede, šumarstav i vodoprivrede RS ili Odjeljenja za poljoprivredu Brčko distrikta BiHFederalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstava ili Ministarstva poljoprivrede, šumarstav i vodoprivrede RS ili Odjeljenja za poljoprivredu Brčko distrikta BiHOriginal 
Izjava podnosioca zahtjeva kojom se isti obavezuje da će celokupno proizvedeno sjeme izvesti u roku koji mu je odredila UpravaPodnosilac zahtjevaOriginal 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 30
Obaveštenje
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
Preuzimanje obrasca zahtjeva

UKUPNI BROJ POSJETILACA: 79943