ELEKTRONSKI REGISTAR ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKA



Šifra
UI-UZZB-04

Naziv administrativnog postupka : Priznavanje i upis sorti poljoprivrednog bilja u Sortnu listu BiH

Veća organizaciona jedinica Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Manja organizaciona jedinica Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja
Djelatnost(i) Vanjska trgovina
Kontakt podaci nadležnog službenika
Brzica Mirjana, Šef Odjeljenja za sjeme i sadni materijal poljoprivrednog bilja i zaštitu sorti
Tel: 033 290 700
E-mail: upravabihzzb@bih.net.ba
Svrha administrativnog postupka Priznavanje i upis sorte u Sortnu listu s ciljem uvoza i stavljanja u promet u BiH.
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednih biljaka BiH,Pravilnik o priznavanju sorti poljoprivrednog bilja u BiH,Pravilnik o upisu sorti u sortnu listu BiH,
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
Naziv takse / naknadeIznos takse / naknade (KM)Broj računa za uplatuPoziv na broj
Takse viših organa vlasti 15 + 15=203380002210018390 – Unikredit banka d.d. Mostar 5520040002547572 – Hypo Alpe Adria Banka a.d. 5517902220404858 – Unikredit banka a.d. Banja Luka 1610000010751006 – Raiffeisen banka722101 i 722103

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Podnosilac prijave
Ime, prezime i adresa odnosno firma i sjedište opunomoćenika
Ime, prezime i adresa odnosno firma i sjedište održavaoca sorte
Vrsta kojoj sorta pripada
Ime sorte/denominacija
Podaci o upisu sorte na Sortnu listu i oplemenjivačko pravo sorte
Podaci o zaštiti sorte
Postupak ispitivanja različitosti, ujednačenosti i stabilnosti (DUS)
DA li je sorta stvorena uz pomoć genetske tehnologije ili sadrži GMO
Porijeklo sorte
Upotreba sorte
Prilozi uz izjavu
Izjava o tačnosti podataka

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Prijavni obrazacPodnosilac zahtjevaOriginal 
UPOV ili CPVO Tehnički upitnikPodnosilac zahtjevaOriginal 
Punomoć o zastupanju u postupku priznavanja i upisa sorti za zastupnike stranih sorti poljoprivrednog biljaPodnosilac zahtjevaOriginal 
Dokaz o izvršenoj DUS analizi (kopija izvršene analize)Ovlaštena laboratorijaKopija 
Rješenje za puštanje GMO u okolinuNadležni organOriginal 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 60
Obaveštenje Ovaj administrativni postupak trenutno miruje (iako je Uprava zaprimila određen broj zahtjeva) iz razloga što nije usvojen poslovnik o radu Zajedničke komisije za sorte koja je jedina relevantna za donošenje stručnog mišljenja u vezi priznavanja i upisa sorti u Sortnu listu BiH, na osnovu kojeg Uprava izdaje rješenje o upisu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja u Sortnu listu BiH.
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
Preuzimanje obrasca zahtjeva Preuzimanje obrasca zahtjeva

UKUPNI BROJ POSJETILACA: 79953