ELEKTRONSKI REGISTAR ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAŠifra
UI-KZV-08

Naziv administrativnog postupka : Izdavanje Rješenja o nepostojanju veterinarsko-zdravstvenih smetnji za privremeni uvoz životinja

Veća organizaciona jedinica Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Manja organizaciona jedinica Ured za veterinarstvo BiH
Djelatnost(i) Vanjska trgovina; Životinje i proizvodi životinjskog porijekla
Kontakt podaci nadležnog službenika
Željko Kovač, Viši stručni saradnik za međunarodni promet
Tel: 033 565-714
E-mail: zeljko.kovac@vet.gov.ba
Svrha administrativnog postupka Dobijanje dozvole za uvoz.
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o veterinarstvu u BiH,Pravilnik o uslovima uvoza i provoza živih životinja, sirovina, proizvoda i nusporizvoda životinjskog porijekla, veterinarskih lijekova i hrane za životinje u BiH,Odluka o uslovima i trajanju karantina za uvezene životinje,
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
Naziv takse / naknadeIznos takse / naknade (KM)Broj računa za uplatuPoziv na broj
Taxe viših organa vlasti153380002210018390 (Unikredit banka d.d. Mostar) 5520040002547572 (Hypo Alpe Adria Banka a.d.) 5517902220404858 (Unikredit banka a.d. Banja Luka) 1610000010751006 (Raiffeisen banka) 
Lokalna naknada 1503380002210018390 (Unikredit banka d.d. Mostar) 5520040002547572 (Hypo Alpe Adria Banka a.d.) 5517902220404858 (Unikredit banka a.d. Banja Luka) 1610000010751006 (Raiffeisen banka) 

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Naziv podnositelja zahtjeva
Adresa podnositelja zahtjeva
Kontakt telefon i E- mail podnositelja zahtjeva
Vrsta životinja
Broj životinja
Zemlja porijekla
Zemlja izvoznica
Ulazni veterinarski granični prijelaz u BiH
Izlazni veterinarski granični prijelaz u BiH
Svrha privremenog uvoza
Podaci o porijeklu životinja- naziv, adresa i poštanski broj
Podaci o vlasniku životinja- naziv, adresa i poštanski broj
Ime životinje
Spol i dob životinje
Identifikacioni broj životinje
Naziv uvoznika životinja
Adresa uvoznika životinja
Mjesto i poštanski broj uvoznika životinja
Kontakt telefon i E- mail uvoznika životinja
Naziv privremenog prebivališta životinja
Adresa privremenog prebivališta životinja
Mjesto i poštanski broj privremenog prebivališta životinja
Kontak telefon i E- mail privremenog prebivališta životinja
Potpis i pečat podnositelja zahtjeva

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Zajednički veterinarski ulazni dokument (ZVUD) ili zapisnik/zapisnici o izvršenom veterinarsko-zdravstvenom pregledu na granici za sve vrste pošiljki, po realizaciji prethodnog Rješenja (za drugi uvoz)Granična veterinarska inspekcija pri KZVKopija 
Dokaz o uplati takse i naknadeBankaOriginal 
Ovjerena kopija sudskog rješenja o obavljanju djelatnosti, kada se prvi put podnosi zahtjevSUDOvjerena kopija 
Kopija rješenja o ispunjenosti veterinarsko-zdravstvenih uslova za rad objekta u koji se uvozi pošiljka, kada se prvi put podnosi zahtjevNadležno entitesko tijeloKopija 
Zajednički veterinarski ulazni dokument (ZVUD) ili zapisnik/zapisnici o izvršenom veterinarsko-zdravstvenom pregledu na granici za sve vrste pošiljki, po realizaciji prethodnog Rješenja (za drugi uvoz)Granična veterinarska inspekcija pri KZVKopija 
Pozivnica ili prijavni list za učešće žive životinje na sajmu, izložbi, trci i drugim dozvoljenim manifestacijama i identifikacijski dokument koji će pratiti životinje tokom privremenog uvozaOrganizator manifestacije/Nadležna veterinarska organizacijaKopija 
Dokaz (zapisnik) da je nadležni veterinarski inspektor koji je nadležan za odgovarajuće epizootiološko područje obaviješten o privremenom uvozu na ispašu, u slučaju privremenog uvoza radi ispaše u BiH (potrebno isključivo za ispašu, ne za sajam i sl.)Nadležni veterinarski inspektorKopija 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 3
Obaveštenje
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani) 120 dana
Preuzimanje obrasca zahtjeva Preuzimanje obrasca zahtjeva

UKUPNI BROJ POSJETILACA: 79950