ELEKTRONSKI REGISTAR ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAŠifra
UI-KZV-06

Naziv administrativnog postupka : Izdavanje Rješenja o nepostojanju veterinarsko-zdravstvenih smetnji za uvoz životinja za klanje

Veća organizaciona jedinica Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Manja organizaciona jedinica Ured za veterinarstvo BiH
Djelatnost(i) Vanjska trgovina; Životinje i proizvodi životinjskog porijekla
Kontakt podaci nadležnog službenika
Željko Kovač, Viši stručni saradnik za međunarodni promet
Tel: 033 565-714
E-mail: zeljko.kovac@vet.gov.ba
Svrha administrativnog postupka Dobijanje dozvole za uvoz.
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o veterinarstvu u BiH,Pravilnik o uslovima uvoza i provoza živih životinja, sirovina, proizvoda i nusporizvoda životinjskog porijekla, veterinarskih lijekova i hrane za životinje u BiH,
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
Naziv takse / naknadeIznos takse / naknade (KM)Broj računa za uplatuPoziv na broj
Taxe viših organa vlasti153380002210018390 (Unikredit banka d.d. Mostar) 5520040002547572 (Hypo Alpe Adria Banka a.d.) 5517902220404858 (Unikredit banka a.d. Banja Luka) 1610000010751006 (Raiffeisen banka) 
Lokalna naknada 13503380002210018390 (Unikredit banka d.d. Mostar) 5520040002547572 (Hypo Alpe Adria Banka a.d.) 5517902220404858 (Unikredit banka a.d. Banja Luka) 1610000010751006 (Raiffeisen banka) 

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Naziv firme
Sjedište, adresa, telefon/fax, e-mail
Vrsta robe
Količina robe
Država porijekla
Država izvoznica
Naziv firme proizvođača
Naziv firme dobavljača
Uvoznik robe
Korisnik robe
Granični prelaz ulaska robe
Granični prelaz izlaska robe (kod provoza)
Mjesto, adresa i kontrolni broj klaonice
Potpis i pečat

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Dokaz o uplati takse i naknadeBankaOriginal 
Ovjeren ugovor o zakupu objekta, u slučajevima kada uvoznik nije vlasnik objektaPodnosilac zahtjevaOvjerena kopija 
Ovjerena kopija sudskog rješenja o obavljanju djelatnosti, kada se prvi put podnosi zahtjevSUDOvjerena kopija 
Kopija rješenja o ispunjenosti veterinarsko-zdravstvenih uslova za rad objekta u koji se uvozi pošiljka, kada se prvi put podnosi zahtjevNadležno entitesko tijeloKopija 
Zajednički veterinarski ulazni dokument (ZVUD) ili zapisnik/zapisnici o izvršenom veterinarsko-zdravstvenom pregledu na granici za sve vrste pošiljki, po realizaciji prethodnog Rješenja (za drugi uvoz)Granična veterinarska inspekcija pri KZVKopija 
Veterinarsko-zdravstveni certifikat zemlje izvoznice za žive životinje, po realizaciji pretnodnog Rješnja (za drugi uvoz)Zemlja izvoznica/ Podnosilac zahtjevaKopija 
Zapisnik/zapisnici o izvršenom veterinarsko-zdravstvenom pregledu pri istovaru uvezenih pošiljki izdat od strane nadležnog veterinarskog inspektora po realizaciji prethodnog Rješenja (za drugi uvoz)Veterinarski inspektorKopija 
Zapisnik/zapisnici o izvršenom uzorkovanju uvezene pošiljke od strane nadležnog veterinarskog inspektora, po realizaciji prethodnog Rješenja (za drugi uvoz)Veterinarski inspektorKopija 
Rezultat analize ovlaštene veterinarske laboratorije o analitičkim i dijagnostičkim ispitivanjima uvezenih pošiljki po realizaciji prethodnog Rješnja (za drugi uvoz)Ovlaštena laboratorijaKopija 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 3
Obaveštenje
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani) 120 dana
Preuzimanje obrasca zahtjeva Preuzimanje obrasca zahtjeva

UKUPNI BROJ POSJETILACA: 79954