REGISTAR ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAŠifra
UI-KZV-05

Naziv administrativnog postupka : Izdavanje Rješenja o nepostojanju veterinarsko-zdravstvenih smetnji za uvoz pošiljki sjemena za vještačko osjemenjavanje, jaja za nasad, embrija i oplođenih jajnih ćelija

Veća organizaciona jedinica Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Manja organizaciona jedinica Ured za veterinarstvo BiH
Djelatnost(i) Vanjska trgovina; Životinje i proizvodi životinjskog porijekla
Kontakt podaci nadležnog službenika
Željko Kovač, Viši stručni saradnik za međunarodni promet
Tel: 033 565-714
E-mail: zeljko.kovac@vet.gov.ba
Svrha administrativnog postupka Dobijanje dozvole za uvoz
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o veterinarstvu u BiH,Pravilnik o uslovima uvoza i provoza živih životinja, sirovina, proizvoda i nusporizvoda životinjskog porijekla, veterinarskih lijekova i hrane za životinje u BiH,Odluka o uslovima i trajanju karantina za uvezene životinje,
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
Naziv takse / naknadeIznos takse / naknade (KM)Broj računa za uplatuPoziv na broj
Taxe viših organa vlasti153380002210018390 (Unikredit banka d.d. Mostar) 5520040002547572 (Hypo Alpe Adria Banka a.d.) 5517902220404858 (Unikredit banka a.d. Banja Luka) 1610000010751006 (Raiffeisen banka) 
Lokalna naknada 13503380002210018390 (Unikredit banka d.d. Mostar) 5520040002547572 (Hypo Alpe Adria Banka a.d.) 5517902220404858 (Unikredit banka a.d. Banja Luka) 1610000010751006 (Raiffeisen banka) 

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Naziv podnositelja zahtjeva
Adresa podnositelja zahtjeva
Kontakt telefon i e- mail podnositelja zahtjeva
Vrsta pošiljke
Količina pošiljke/broj životinja
Zemlja porijekla
Zemlja izvoznica
Ulazni veterinarsko- granični prijelaz u BiH
Podaci o proizvođaču/uzgajivaču- naziv, adresa, mjesto i poštanski broj
Podaci o dobavljaču pošiljke- naziv, adresa, mjesto i poštanski broj
Podaci o uvozniku pošiljke- naziv, adresa, mjesto i poštanski broj, kontakt telefon i e- mail
Podaci o korisniku pošiljke- naziv, adresa, mjesto i poštanski broj, kontakt telefon i e- mail
Podaci o karantinskom objektu uvoznika pošiljke- naziv, adresa, mjesto i poštanski broj, kontakt telefon i e- mail, kapacitet karantina
Podaci o karantinskom objektu korisnika pošiljke- naziv, adresa, mjesto i poštanski broj, kontakt telefon i e- mail, kapacitet karantina
Potpis i pečat podnositelja zahtjeva

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Pozitivno mišljenje nadležne selekcijske službe o porijeklu, proizvodnoj i priplodnoj vrijednosti u slučaju uvoza pošiljki živih životinja namijenjenih rasploduNadležna selekcijska službaKopija 
Zajednički veterinarski ulazni dokument (ZVUD) ili zapisnik/zapisnici o izvršenom veterinarsko-zdravstvenom pregledu na granici za sve vrste pošiljki, po realizaciji prethodnog Rješenja (za drugi uvoz)Granična veterinarska inspekcija pri KZVKopija 
Zapisnik/zapisnici o izvršenom uzorkovanju uvezene pošiljke od strane nadležnog veterinarskog inspektora, po realizaciji prethodnog Rješenja (za drugi uvoz)Veterinarski inspektorKopija 
Dokaz o uplati takse i naknadeBankaOriginal 
Ovjeren ugovor o zakupu objekta, u slučajevima kada uvoznik nije vlasnik objektaPodnosilac zahtjevaOvjerena kopija 
Ovjerena kopija sudskog rješenja o obavljanju djelatnosti, kada se prvi put podnosi zahtjevSUDOvjerena kopija 
Kopija rješenja o ispunjenosti veterinarsko-zdravstvenih uslova za rad objekta u koji se uvozi pošiljka, kada se prvi put podnosi zahtjevNadležno entitesko tijeloKopija 
Pozitivno mišljenje nadležnog veterinarskog inspektora o ispunjavanju uslova propisanih Odlukom o uslovima i trajanju karantena za uvezene životinje ("Službeni glasnik BiH", broj 54/04), sa tačno navedenom adresom i jediničnim kapacitetom za pojedinu vrstu životinja, osim životinja za klanjeNadležni veterinarski inspektorKopija 
Zapisnik/zapisnici o izvršenom veterinarsko-zdravstvenom pregledu pri istovaru uvezenih pošiljki izdat od strane nadležnog veterinarskog inspektora po realizaciji prethodnog Rješenja (za drugi uvoz)Veterinarski inspektorKopija 
Rješenje o otvaranju karantina za pošiljke koje podliježu karantinu, izdat od strane nadležnog veterinarskog inspektora po realizaciji prethodnog Rješenja (za drugi uvoz)Veterinarski inspektorKopija 
Rješnje o zatvaranju karantina pošiljki po prethodnom Rješenju o otvaranju karantina, izdato od strane nadležnog veterinarskog inspektora, po realizaciji prethodnog RješenjaVeterinarski inspektorKopija 
Rezultat analize ovlaštene veterinarske laboratorije o analitičkim i dijagnostičkim ispitivanjima uvezenih pošiljki po realizaciji prethodnog Rješnja (za drugi uvoz)Ovlaštena laboratorijaKopija 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 3
Obaveštenje
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani) 120 dana
Preuzimanje obrasca zahtjeva Preuzimanje obrasca zahtjeva

UKUPNI BROJ POSJETILACA: 78679