ELEKTRONSKI REGISTAR ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAŠifra
UI-KZV-02

Naziv administrativnog postupka : "Dokument/Nalaz o izvršenom veterinarsko-zdravstvenom pregledu u prometu preko granice BiH (Zajednički veterinarski ulazni dokument (ZVUD) za životinje)"

Veća organizaciona jedinica Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Manja organizaciona jedinica Ured za veterinarstvo BiH
Djelatnost(i) Vanjska trgovina
Kontakt podaci nadležnog službenika
Slaviša Kreštalica, Šef Odjela granične veterinarske inspekcije
Tel: 033 565 743
E-mail: slavisa.krestalica@vet.gov.ba
Svrha administrativnog postupka Obavljanje veterinarsko-zdravstvenog pregleda neophodnog za uvoz, izvoz, provoz i istovar/utovar pošiljki koje podliježu obaveznom veterinarskom pregledu.
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o veterinarstvu u BiH,Pravilnik o uslovima i načinu rada graničnih veterinarsko-inspekcijskih prijelaza u BiH,Odluka o visini naknade za obavezne veterinarsko-zdravstvene preglede u prometu preko granice BiH,Priručnik za rad GVI (pregled živih životinja/proizvoda životinjskog porijekla) Sl.glasnik BiH, broj 96/09,
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
Naziv takse / naknadeIznos takse / naknade (KM)Broj računa za uplatuPoziv na broj
Lokalna naknada 1 "3380002210018390 (UniCredit Bank) 5520040002547572 (Hypo Alpe Adria Bank AD Banja Luka) 3060310000938769 (Hypo Alpe Adria Bank d.d. Mostar) 1610000010751006 (Raiffeisen Bank)" 

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Pošiljalac/Izvoznik/Država
Oznaka ZVDU/Granični veterinarski prelaz/Broj rješenja KZV
Primalac
Osoba, odgovorna za pošiljku/Potpisani špediter
Država porijekla
Regija porijekla
Uvoznik
Mjesto odredišta (naziv, broj odobrenja, adresa)
Prispjeće u GVIP (predviđeni datum i vrijeme)
Veterinarski dokumenti (broj certifikata, datum izdavanja, proizvođač, brojevi)
Vrsta životinja
Oznaka artikla (TO oznaka)
Težina u kg
Broj životinja
Označiti namjenu životinja
Broj žiga i oznaka kontejnera
Za izvoz označiti: konacan izvoz/povrat iz BiH, privremeni izvoz, država
Za provoz, odredište, izlazni GVIP, ISO oznaka države
Za uvoz označiti: konačan uvoz, ponovni ulazak, privremeni prihvat, datum ulaska, mjesto izlaska
Za provoz u: država i ISO oznaka države
Prevozna sredstva GVIP, označiti: željeznički vagon/avion/brod/drumsko vozilo/ostalo, registarski broj, let broj, ime, broj registarske tablice
Prevoznik: ime, adresa, poštanski broj, država, broj odobrenja
Plan puta, označiti sa da/ne
Izjava da su navedeni podaci tačni
Mjesto i datum davanja izjave, ime potpisnika, pečat i potpis

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Veterinarski certifikat, ako se radi uvoz (orginal se predaje, a GVI izdaju ovjerenu kopiju)Nadležni organ državeOriginal 
Veterinarski certifikat, za izvoz i provoz (orginal prati pošiljku, a predaje se kopija)Nadležni organ državeKopija 
FakturaPodnosilac zahtjeva/Kupac/DobavljačKopija 
Dokaz o uplati naknadeBankaOriginal 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 1
Obaveštenje
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani) Trajno ili, ukoliko se radi u privremenom uvozu ili provozu, period koji je definisan u Rješenju na osnovu kojeg se radi uvoz/provoz.
Preuzimanje obrasca zahtjeva Preuzimanje obrasca zahtjeva

UKUPNI BROJ POSJETILACA: 78673