ELEKTRONSKI REGISTAR ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAŠifra
UI-KZV- 50

Naziv administrativnog postupka : Izdavanje Rješenja o nepostojanju veterinarsko-zdravstvenih smetnji za uvoz veterinarskih lijekova, medicinskih i dijagnostičkih sredstava

Veća organizaciona jedinica Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Manja organizaciona jedinica Ured za veterinarstvo BiH
Djelatnost(i) Vanjska trgovina; Životinje i proizvodi životinjskog porijekla
Kontakt podaci nadležnog službenika
Slobodanka Čekić, Stručni saradnik za veterinarske lijekove, narkotike i druge toksične supstance
Tel: 033 565 704
E-mail: slobodanka.cekic@vet.gov.ba
Svrha administrativnog postupka Dobijanje dozvole za uvoz.
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o veterinarstvu u BiH,Pravilnik o uslovima uvoza i provoza živih životinja, sirovina, proizvoda i nusporizvoda životinjskog porijekla, veterinarskih lijekova i hrane za životinje u BiH,
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
Naziv takse / naknadeIznos takse / naknade (KM)Broj računa za uplatuPoziv na broj
Takse viših organa vlasti 115"3380002210018390 (UniCredit Bank) 5520040002547572 (Hypo Alpe Adria Bank AD Banja Luka) 3060310000938769 (Hypo Alpe Adria Bank d.d. Mostar) 1610000010751006 (Raiffeisen Bank) " 
Lokalna naknada 1350"3380002210018390 (UniCredit Bank) 5520040002547572 (Hypo Alpe Adria Bank AD Banja Luka) 3060310000938769 (Hypo Alpe Adria Bank d.d. Mostar) 1610000010751006 (Raiffeisen Bank) " 

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Naziv podnositelja zahtjeva
Adresa podnositelja zahtjeva
Kontakt telefon i e- mail podnositelja zahtjeva
Kontakt telefon i e- mail podnositelja zahtjeva Vrsta
Količina
Zemlja porijekla
Zemlja izvoznica
Ulazni veterinarsko- granični prijelaz u BiH
Podaci o proizvođaču- naziv, adresa, mjesto i poštanski broj
Podaci o dobavljaču- naziv, adresa, mjesto i poštanski broj
Podaci o uvozniku- naziv, adresa, mjesto i poštanski broj
Podaci o korisniku- naziv, adresa, mjesto i poštanski broj, kontakt telefon i e- mail, mjesto skladištenja, registarski broj
Potpis i pečat podnositelja zahtjeva

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Zajednički veterinarski ulazni dokument (ZVUD) ili zapisnik/zapisnici o izvršenom veterinarsko-zdravstvenom pregledu na granici za sve vrste pošiljki, po realizaciji prethodnog Rješenja (za drugi uvoz)Granična veterinarska inspekcija pri KZVKopija 
Zapisnik/zapisnici o izvršenom uzorkovanju uvezene pošiljke od strane nadležnog veterinarskog inspektora, po realizaciji prethodnog Rješenja (za drugi uvoz)Veterinarski inspektorKopija 
Dokaz o uplati takse i naknadeBankaOriginal 
Ovjerena kopija sudskog rješenja o obavljanju djelatnosti, kada se prvi put podnosi zahtjevSUDOvjerena kopija 
Kopija rješenja o ispunjenosti veterinarsko-zdravstvenih uslova za rad objekta u koji se uvozi pošiljka, kada se prvi put podnosi zahtjevNadležno entitesko tijeloKopija 
Specifikacija robe koja se namjerava uvesti, kako je navedeno u tabeli iz Priloga IV. ovog Pravilnika u slučaju uvoza veterinarskih lijekova, medicinskih i dijagnostičkih sredstava koji podliježu izdavanju rješenjaPodnosilac zahtjevaOriginal 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 30
Obaveštenje
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani) 120 dana
Preuzimanje obrasca zahtjeva Preuzimanje obrasca zahtjeva

UKUPNI BROJ POSJETILACA: 78675