ELEKTRONSKI REGISTAR ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAResetuj pretragu 

Uprava Organizaciona jedinica Šifra Naziv  
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja UI-UZZB-01 Rješenje o korištenju oblika uvoza robe na osnovu dozvole "D" za sjeme i sadni materijal Pogledaj
UI-UZZB-02 Rješenje o korištenju oblika uvoza robe na osnovu dozvole "D" za pesticide Pogledaj
UI-UZZB-03 Rješenje o dozvoli upotrebe službene oznake i dodjeli neponovljivog registarskog broja Pogledaj
UI-UZZB-04 Priznavanje i upis sorti poljoprivrednog bilja u Sortnu listu BiH Pogledaj
UI-UZZB-05 Rješenje (posebno uvozno odobrenje) Pogledaj
UI-UZZB-06 Rješenje o dodjeli javnih ovlaštenja Pogledaj
UI-UZZB-07 Rješenje o dozvoli obavljanja naučnih i istraživačkih djelatnosti Pogledaj
UI-UZZB-08 Rješenje o dozvoli uvoza ili prijevoza / prijenosa materijala Pogledaj
Ured za veterinarstvo BiH UI-KZV- 50 Izdavanje Rješenja o nepostojanju veterinarsko-zdravstvenih smetnji za uvoz veterinarskih lijekova, medicinskih i dijagnostičkih sredstava Pogledaj
UI-KZV-01 Zahtjev za upis objekta u Upisnik Ureda za veterinarstvo BiH Pogledaj
UI-KZV-02 "Dokument/Nalaz o izvršenom veterinarsko-zdravstvenom pregledu u prometu preko granice BiH (Zajednički veterinarski ulazni dokument (ZVUD) za životinje)" Pogledaj
UI-KZV-03 Izdavanje Rješenja o nepostojanju veterinarsko-zdravstvenih smetnji za uvoz životinja namijenjenih za rasplod Pogledaj
UI-KZV-04 Izdavanje Rješenja o nepostojanju veterinarsko-zdravstvenih smetnji za uvoz životinja namijenjenih za tov Pogledaj
UI-KZV-05 Izdavanje Rješenja o nepostojanju veterinarsko-zdravstvenih smetnji za uvoz pošiljki sjemena za vještačko osjemenjavanje, jaja za nasad, embrija i oplođenih jajnih ćelija Pogledaj
UI-KZV-06 Izdavanje Rješenja o nepostojanju veterinarsko-zdravstvenih smetnji za uvoz životinja za klanje Pogledaj
UI-KZV-07 Izdavanje Rješenja o nepostojanju veterinarsko-zdravstvenih smetnji za uvoz sirovina/proizvoda životinjskog porijekla Pogledaj
UI-KZV-08 Izdavanje Rješenja o nepostojanju veterinarsko-zdravstvenih smetnji za privremeni uvoz životinja Pogledaj
UI-KZV-09 "Izdavanje certifikata o porijeklu i zdravstvenoj ispravnosti kolagenih omotačaBA-UVBH-VZ-40/74" Pogledaj
UI-KZV-10 Izdavanje veterinarsko - zdravstvenog certifikata za proizvode životinjskog porijekla BA-UVBH-VZ-40/21 Pogledaj
UI-KZV-11 "Izdavanje veterinarsko - zdravstvenog certifikata (ribe, žabe, rakovi, kornjače, puževi, pijavice i ostrige)BA-UVBH-VZ-40/29" Pogledaj
12345

UKUPNI BROJ POSJETILACA: 78674